Socioskupina se osvědčila

 

Rychnov nad Kněžnou/ Péče o duševní zdraví pomáhá lidem s vážnou duševní nemocí zvládat veškeré situace běžného života. V okrese Rychnova nad Kněžnou pečuje o klienty ambulantním a terénním způsobem již devátým rokem, a to díky financování z projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV. Primárně jde o péči individuální, avšak v posledních letech se osvědčily i aktivity skupinové. Aktuálně mají klienti možnost docházet do tak zvané Socioskupiny.

Socioskupina navázala na skupinový Program pro dobré zdraví, který měl natolik pozitivní ohlasy, že se pracovníci střediska rozhodli klientům nabídnout další skupinovou aktivitu. Skupinu vytvořili za účelem posílení sebedůvěry a získání pozitivních zkušeností účastníků v mezilidském kontaktu.

Podpory skupiny využívá 10 lidí, kteří se schází pravidelně jednou za 14 dní na adrese střediska Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou. Ve společném prostoru mají možnost sdílet, co se jim v životě aktuálně či dlouhodobě děje, podělit se o své strasti a radosti a společně si tak pomáhat na cestě k zotavení. Častým tématem je stigmatizace, partnerské vztahy, záliby či problémové komunikační situace.

Na setkávání Socioskupiny jsou zváni i hosté. Jedná se o různé osobnosti, ať už z oblasti duševního zdraví, nebo z jiných zajímavých oblastí života. V květnu skupinu navštívila Mgr. Jana Králíková, DiS., regionální konzultantka Královéhradeckého kraje pro projekt Deinstitucionalizace Ministerstva zdravotnictví.

„Uskutečnilo se již 16 setkání, během kterých jsme si například vyzkoušeli praktický nácvik komunikačních situací, které nám dělají problémy. Všechna setkání nás velmi obohatila. Sdílení ve skupině je skvělé nejen proto, že dává schopnost vyjadřovat se a naslouchat, ale také dává možnost podívat se na věci očima ostatních,“ uzavírá Mgr. Dušan Lacko, sociální pracovník PDZ, který skupinu vede.