Sociálně terapeutická dílna nabízí nové služby a příležitosti

 

V sociálně terapeutické dílně organizace Péče o duševní zdraví- střediska Výměník se udály velké změny. Středisko nyní nabízí klientům možnost uplatnit jejich potenciál v nově vybudované keramické dílně. Klienti se v ní učí novým dovednostem a v budoucnu chtějí vést keramické kroužky pro veřejnost.

Pro lidi s duševním onemocněním je velmi důležité mít možnost uplatnit svůj potenciál ve společnosti. Organizace Péče o duševní zdraví- středisko Výměník se jim v tom snaží pomáhat již bezmála 20 let. Díky sociálním službám střediska Výměník mohou lidé s duševním onemocněním rozvíjet své sociální a pracovní dovednosti a lépe se uplatnit na pracovním trhu. V sociálně terapeutické dílně poskytují klientům služby sociální rehabilitace, klienti zde mohou smysluplně trávit čas v pro ně bezpečném prostředí.

V roce 2018 prošla sociálně terapeutická dílna velkou obměnou. Zabydlela se v nových prostorách v komerčním objektu, který nabízí větší možnosti kontaktu klientů s komunitou. Zároveň větší prostor pro další rozvoj dílny a také rozšíření nabídky služeb.

Díky projektu podporovaného Pardubickým krajem se podařilo vybudovat a vybavit keramickou dílnu. Klienti se tak mohou naučit novým manuálním dovednostem. Zároveň se při práci s keramickou hlínou mohou seberealizovat. „Našim klientům se práce s novým materiálem zalíbila, vytvořili mnoho originálních výrobků. Z praxe z výtvarné skupiny máme dobrou zkušenost s využitím hlíny k terapeutickým účelům. Práce s hlínou klientům pomáhá také lépe překonávat projevy onemocnění, uvolnit emoce a relaxovat,“ říká vedoucí sociálně terapeutické dílny Lucie Antes.

Do budoucna by sociální pracovníci chtěli zrealizovat několik keramických workshopů pro veřejnost, které budou s jejich podporou vést sami klienti. Cílem je zmírnění obav a odstranění předsudků veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním. Při společném setkání a tvůrčí činnosti snad dojde ke zbourání bariér, oboustrannému pochopení a větší vzájemné toleranci. Nejdůležitější je však vzbuzení obrovské motivace klientů, pocit užitečnosti a sounáležitosti. „Začala jsem tvořit ploché výrobky, to se mi dařilo lehce. Pak jsem se učila tvořit misku, tu jsem musela vylepšovat. Na tom musím ještě zapracovat. Postupně se chci učit těžší výroky, abych do budoucna mohla vést kroužky. To bych chtěla,“ popisuje své cíle jedna z klientek Sociálně terapeutické dílny.