Senát potvrdil zrušení sKaret

 

Horní komora Parlamentu ČR dnes (12.9.2013) schválila senátní návrh zákona, podle kterého skončí projekt sKaret. Snahou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Úřadu práce ČR (ÚP) bude, v případě, že právní úpravu podepíše prezident, připravit vše tak, aby se změna co nejméně dotkla klientů. Ti, co prostřednictvím sKarty dostávají dávky, nemusí nyní nic dělat, o dalším postupu je bude písemně informovat Úřad práce ČR.
Řešení projektu karty sociálních systémů je jedním ze čtyř prioritních úkolů ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka. „Každý, kdo má sKartu, dostane – v případě ukončení tohoto projektu – od Úřadu práce ČR dopis s informací, jak dál postupovat. Chceme, aby se vše odehrálo maximálně plynule a lidé nemuseli zbytečně chodit po úřadech,“ říká František Koníček.
„Uděláme vše pro to, aby zrušení sKaret mělo minimální dopad na naše klienty a aby tento proces nijak neovlivnil výplatu dávek,“ doplňuje generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.
Nejpozději měsíc poté, co skončí celý legislativní proces, dostanou klienti od ÚP informativní dopis, ve kterém se dozví, jak postupovat v konkrétním případě. Pokud budou chtít změnit výplatu dávek, budou se muset osobně dostavit na příslušnou pobočku ÚP nebo písemně oznámit, jak chtějí peníze dostávat – zda složenkou nebo na účet. ÚP pak bude mít dva měsíce na to, aby změny zapracoval. Do té doby bude peníze vyplácet prostřednictvím sKarty.
Pokud se klient ÚP neozve a nesdělí, jaký způsob výplaty si zvolil, přijdou na řadu dvě varianty: Pokud daný člověk nemá založený účet, bude dávky dostávat složenkou na adresu, ze které s ÚP nejčastěji komunikuje – obvykle jde o adresu trvalého nebo hlášeného pobytu. Dostává-li už nyní klient peníze přes sKartu na bankovní účet, bude mu je tam ÚP posílat i po jejím zrušení.
Pokud lidé sKartu nevlastní, dávky budou i nadále pobírat stejným způsobem jako dosud.
Lidi se zdravotním postižením (OZP), kterým sKarta slouží zároveň jako průkaz handicapovaného, bude Úřad práce ČR písemně informovat, kdy a jak dojde k výměně karty za průkazku ZP, ZTP, ZTP/P a navazující změnu ve výplatě dávek. Nový průkaz vystaví ÚP do 2 měsíců od nabytí účinnosti nové právní normy. Do té doby bude platit současná sKarta.
MPSV předpokládá, že ukončení systému sociálních karet vyjde stát na 5,24 milionu korun, z toho si tři miliony vyžádá vydávání nových průkazek pro zdravotně postižené. Zbývající náklady se týkají informačních dopisů a poštovného.
Karta sociálních systémů byla zavedena od roku 2012 jako jeden ze způsobů výplaty dávek. Projekt v minulosti kritizoval mimo jiné Úřad pro ochranu osobních údajů, ombudsman či
Národní rada osob se zdravotním postižením. Kartu má v současné době 277 421 lidí. Do konce srpna jejím prostřednictvím Úřad práce ČR vyplatil více než 2,3 miliony dávek v hodnotě přesahující 12,8 miliardy korun.
Ministerstvo i Úřad práce ČR budou o všem nadále informovat také na svých webových stránkách – www.mpsv.cz a www.uradprace.cz. V dané věci se samozřejmě také jedná a komunikuje s dodavatelem.

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí MPSV
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR