Seminář: Raná péče jako podpora společenské inkluze. Problematika rodiny pečující o dítě s postižením.