Romské tance, Šaškové počmáraní, Staré časy,…na festivalu Pod duhovými křídly v Holicích

 
fest_holice1

Ve středu 15. 5. 2019 se v prostorách ZUŠ Karla Malicha v Holicích uskutečnilo druhé regionální kolo festivalu Pod duhovými křídly. Toto kolo, společně s regionálním kolem poličským, předchází samotnému podzimnímu udílení ceny Duhové křídlo určené pracovníkům a dobrovolníkům ze sociálních služeb. Klienti sociálních služeb a organizací působících ve prospěch osob se zdravotním postižením v krátkých vystoupeních představují své dovednosti a um. Akce se konala ve spolupráci Pardubického kraje s Národní radou osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

„Je naprosto neuvěřitelné, co na prknech, která znamenají svět, dokáží předvést uživatelé sociálních služeb“, uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální věci a neziskový sektor, pod jehož záštitou se tato akce konala. „S potěšením konstatuji, že i v ZUŠ Holice, kde se akce konala poprvé, ožil celý sál. Poděkování patří jak vystupujícím, tak všem, kteří se na zdařilých vystoupeních podílejí“

fest_holice2Program byl opravdu pestrý, cílová skupina vystupující byla různorodá, od dětí, dospělých, až seniory. Opět se ukázalo, že i přes nepřízeň osudu, v podobě zdravotních a jiných problémů, dokáží žít kulturou, dobrou náladou a zábavou. Publikum tvořené studenty holického gymnázia bylo báječné a dokázalo vykouzlit úžasnou atmosféru, ve které se vystupovalo samo. Zatančit jsme si mohli v rytmu romských tanců, muzikálu, zazpívali jsme si známé melodie, populární písně, společně podupávali a tleskali do rytmu bubnů. Závěrečná společná píseň „Co je normální“ měla velký ohlas. V programu slavnostního oceňování Duhové křídlo 2019, které proběhne 2. 10. 2019 v Muzeu Chrudim, se zcela určitě s některými vystoupeními opět setkáme.

Nominace na cenu Duhové křídlo 2019

Již jen do konce května 2019 může podávat veřejnost nominace do 7. ročníku ceny Duhové křídlo – nejvyššího ocenění Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením Pardubického kraje v sociální oblasti.  Každý může touto cestou ocenit záslužnou práci v sociálních službách či vyjádřit své poděkování lidem, kteří pracují a pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat návrhy na nominace do jedné či více kategorií. Formuláře jsou k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz, je možné podat je i elektronicky. V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na  výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu 2019.

Cena je udělována v následujících kategoriích:

Kategorie I – Profesionál,

Kategorie II – Dobrovolník/Filantrop,

Kategorie III – Poskytovatel sociálních služeb,

Kategorie IV -  Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob

se zdravotním postižením

Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce bude zakončena slavnostním předáváním cen dne 2. 10. 2019 od 15:00 hodin v Muzeu Chrudim.