Rodinné tradice a síla rodu

 

Lidová moudrost říká: „Když vychováváme děti, nezapomeňme na to, že zároveň vychováváme rodiče pro svá vnoučata.“

Ty jsi tak podobná babičce… Jsi tak chytrý jako tvůj praděda!“ říkáme svým dětem. A hned vystává otázka: „Jací byli vlastně naši prarodiče? A vždyť oni sami měli také své rodiče… Je to rodina!“ Rodina, ve které byla pěstovaná láska, vzájemná důvěra a podpora, dává pevný základ do života a pro mnohé zůstává jediným místem, kde stále nacházejí pochopení a lásku, pocit bezpečí a jistoty, podporu a respekt jenom pro to, že jsou. A nezáleží na tom, kde se nacházejí, co se v životě přihodilo a co si o tom myslí ostatní. Je životadárným pramenem, který naplňuje srdce a mysl, žehná a posiluje. Rodina, která žije v lásce a harmonii dvě, tři nebo čtyři generace, vytváří navíc sílu rodu a pevnou harmonii soužití. Jeden z nejlepších darů, které můžete dát svým dětem, je seznámit je s rodinnou historií. Je důležité znát a pamatovat si svůj rod, předat vzpomínky o předcích svým potomkům, probouzet zájem o rodinné tradice. Protože zapojení dětí do těchto znalostí formuje jejich historickou paměť, a to je jeden z předpokladů, že se už jako dospělí stanou pevným spojovacím článkem mezi generacemi. Spojení mezi generacemi se stává viditelným, když se spolu s dětmi díváme na rodinné fotoalbum, vyprávíme příběhy ze života, „rodinné příběhy“. Pamatuji si z dětství, jak jsem měla silnou touhu vidět fotografie svých praprarodičů, dozvědět se o nich alespoň něco. Je smutné, že svou rodinu většinou známe pouze po tři generace.

V dnešní době ale máme spoustu příležitostí jak situaci změnit. V současném světě se nabízí spousta technických možností a příležitost po malých krůčcích posbírat a uchovat v rodinných archivech historii svého rodu pro budoucí generace. Tato činnost bude zajímavá a velmi důle- žitá pro celou rodinu. A navíc, nic nestmeluje líp než společné zájmy a úsilí. Už jste někdy zažili ten nádherný pocit, když se celá rodina sejde nikoli u televize, ale u velkého rodinného stolu, kde si společně může prohlédnout rodinné album u šálku čaje, podělit se o zážitky uplynulého dne nebo vyzkoušet marmeládu, připravenou podle babiččina receptu. Zářivé dětské oči, široký úsměv na tvářích rodičů, kteří vypráví příběhy ze svého dětství. Tam, kde panuje domácí pohoda, mizí veškeré hranice a už není jasné, kdo je dospělý a kdo dítě! Historie rodiny je jako učebnice života pro dítě: rodinné hodnoty, tradice, povolání, koníčky… Nedávno jsem se přistihla při myšlence: „Proč vlastně ráda píšu?“ A pak jsem si vzpomněla, že můj dědeček také rád psal články, moc se mu to líbilo a dával to i do tisku! A hned bylo vše jasné: je to naše rodinné dědictví! Pokud se dítě a následně i dospělý dobře orientuje ve svém rodokmenu, pak v životě rychleji nachází odpovědi na mnohé otázky. Naše zkušenosti ukazují, že čím více děti ví o svých příbuzných a předcích, tím jistější se cítí v reálném životě. Když člověk zná svůj rod, je zapojen do kolektivních zkušeností svých blízkých. To je spolehlivá a stabilní půda pod nohama, na které stojí jistě a beze strachu. „Jsem součástí celku, a nikoli jen smítko v toku času.“ Navíc, znalost rodokmenu a jasný obraz výměny generací pomáhá dítěti svý- mi pocity klidně prožívat všudypřítomný strach ze střídání života a smrti. Výměna generací je jako výměna ročních období, je nevyhnutelná a krásná: když v srdci uchováváme vzpomínku na své blízké, cítíme se s nimi spojeni a jako by nám pomáhali, i když nejsou vedle nás. Nejsilnější a nejodolnější národy jsou ty, které mají nejrozvinutější kulturu rodinných vazeb, úctu k předkům a uchovávají tradice. Formování paměti o vlastním rodu a rodině je začátkem výchovy člověka, který si uvědomuje, jak úzce jsou spojeny události rodinné historie s životem národa, celé země, města a s životy druhých lidí. My, rodiče, bychom měli mít na paměti, že naše děti jsou potomky a předky zároveň. Vytvořit pozitivní citový vztah k minulosti teď, znamená pozitivně ovlivnit budoucnost nejenom rodu, ale i celé naší země!

Publikováno se souhlasem www.polahoda.cz – pozitivní noviny do každé rodiny