Raná péče pomáhá zlepšovat životní prostředí

 

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. ve spolupráci s firmou ASEKOL s.r.o., která organizuje zpětný odběr vyřazených elektrozařízení, zrealizovalo ekologický projekt „Odevzdej drobný elektroodpad“.

Do projektu, který proběhl v termínu od 16. 12. 2013 do 31. 3. 2014, se zapojilo celkem 41 raně-poradenských rodin z Pardubického kraje. Bylo odevzdáno téměř 200 kg elektroodpadu, což bylo 139 ks vyřazených elektrospotřebičů, které neskončily v běžných popelnicích či kontejnerech, ale ve speciálním sběrném boxu.

Cílem projektu bylo prohloubit znalosti dětí i rodičů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Děti se naučily, že správným nakládáním s odpady pomáhají zlepšovat životní prostředí.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. více než 11 let poskytuje v Pardubickém kraji  službu ranou péči rodinám s dětmi s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození) nebo se zdravotním postižením do 7 let. Hlavním cílem rané péče je podpora vývoje dětí s handicapem a podpora jejich rodin.

Mezi nejvyhledávanější aktivity patří odborné konzultace v rodinách, podpora psychomotorického vývoje dětí, půjčování didaktických hraček a kompenzačních pomůcek, sociálně-právní poradenství, pomoc při výběru předškolního a školního zařízení, zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami dětí se zdravotním postižením.

Kontakt: Bělehradská 389, 530 09  Pardubice, t. 466 641 031, m. 736 512 613-616, e-mail: stredisko@ranapece-pce.cz, web: www.ranapece-pce.cz

 Raná péče pomáhá zlepšovat životní prostředí