Raná péče pomáhá zlepšovat životní prostředí

 

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. ve spolupráci se společností ASEKOL a.s., která organizuje zpětný odběr vyřazených elektrozařízení, zrealizovalo ekologický projekt.
Do projektu, který proběhl v termínu od 16. 9. 019 do 31. 10. 2019, se zapojilo celkem 41 klientských rodin z Pardubického kraje. Bylo odevzdáno téměř 200 kg elektroodpadu, což bylo 193 ks vyřazených elektrospotřebičů, které neskončily v běžných popelnicích či kontejnerech, ale ve speciálním sběrném boxu.

Cílem projektu bylo prohloubit znalosti dětí i rodičů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrospotřebičů. Děti se naučily, že správným nakládáním s odpady pomáhají zlepšovat životní prostředí.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. více než 17 let poskytuje v Pardubickém kraji službu ranou péči rodinám s dětmi s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození) nebo se zdravotním postižením do 7 let. Hlavním cílem rané péče je podpora vývoje dětí s handicapem a podpora jejich rodin.
Mezi nejvyhledávanější aktivity patří odborné konzultace v rodinách, podpora psychomotorického vývoje dětí, půjčování didaktických hraček a kompenzačních pomůcek, sociálně-právní poradenství, pomoc při výběru předškolního a školy, zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami dětí se zdravotním postižením.

Kontakt: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice, t. 466 641 031, m. 736 512 613-616, e-mail: stredisko@ranapece-pce.cz, web: www.ranapece-pce.cz