Přijďte s námi oslavit Den Charity

 

U příležitosti celostátního Dne Charity se ve čtvrtek 26. září 2013 uskuteční prezentace služeb Oblastní charity Pardubice v AFI Palace v Pardubicích. Pátek 27. září pak bude Dnem otevřených dveří v odlehčovacím zařízení Červánky v Třebosicích (tzv. „školka pro seniory“) a v rodinných centrech v Holicích a v Luži.

V Třebosicích, v Holicích a v Luži si návštěvníci budou moci prohlédnout prostory, výstavu výrobků klientů nebo shlédnout ukázky pravidelného programu. V AFI Palace v Pardubicích bude připraven informační stánek, soutěž o ceny a další.

Den Charity je celostátní kampaní, která probíhá v rámci jednotlivých Charit v ČR u příležitosti svátku sv. Vincence de Paul, patrona charitních zařízení. Úkolem této akce je seznámit širokou veřejnost s činností Charity a zajímavou formou představit zájemcům jednotlivá pracoviště a zařízení.DenCharity_A4