Přednáška – 23.1. Problematika integrace u dětí se sluchovým postižením