Pozvánka na kurz

 

Název kurzu:

Zdravotnické právo pro pracovníky v sociálních službách

 

Číslo kurzu: 5521

Lektor: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Datum: 11.7. 2013 v 9:00

Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 10 - 15

Akreditace MPSV ČR: 2012/0074-PC/SP/VP/PP

Cena: 1100 Kč

Cena pro členy NRZP ČR: 850 Kč

Místo konání kurzu: NRZP ČR, Partyzánská 7, Praha 7

 

Obsah kurzu:

- úvod do zdravotnického práva v ČR

- právní regulace poskytování zdravotní péče

- ochrana osobních údajů při poskytování zdravotní péče

- aktuální legislativa v oblasti zdravotnického práva

 

Profil absolventa:

Po absolvování budou posluchači schopni orientovat se v legislativě upravující oblast zdravotnictví a sociálních služeb, budou srozuměni s hierarchií právních norem a základními pravidly pro práci s právními předpisy, budou schopni definovat základní práva a povinnosti zdravotnických pracovníků a pacientů, budou schopni aplikovat právní normy v případě potřeby ochrany práv pacienta i zdravotníka. Posluchači budou schopni pracovat s pojmem osobních údajů a jejich ochranou zejména při výkonu povolání a při manipulaci s dokumentací. Posluchači získají aktuální přehled o změnách v legislativě a o jejich možném dopadu na sociální oblast, budou moci reagovat s předstihem a připravit se na implementaci legislativních změn.

Přihlášku na kurz můžete vyplnit na stránkách NRZP ČR

http://www.nrzp.cz/component/content/article/25/608-vzdelavaci-kurzy-pro-socialni-pracovniky-a-pracovniky-v-socialnich-sluzbach.html

anebo zaslat na emailovou adresu: t.dolezalova@nrzp.cz