Pozvánka na kurz

 

    Sociální služba osobní asistence

Číslo kurzu: 5518

LektorIng. Jana Hrdá

Datum: 25.7. 2013 10:00 h

Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 10 - 15

Akreditace MPSV ČR: 2011/0671 – PC/SP/PP

Cena: 1100 Kč

Cena pro členy NRZP ČR: 850 Kč

Místo konání kurzu: NRZP ČR, Partyzánská 7, Praha 7

Profil absolventa umí definovat obsah, zná základní pojmy a právní úpravu služby osobní asistence

zná typy osobní asistence a umí definovat cílové skupiny klientů

zná psychologické aspekty poskytování této služby

 

Obsah kurzu            - základní vymezení

                                          - legislativní úprava

poskytování osobní asistence

psychosociální aspekty        

 

Přihlášku na kurz můžete vyplnit na stránkách NRZP ČR zdenebo zaslat na emailovou adresu: t.dolezalova@nrzp.cz

Bc. Tereza Doležalová
koordinátorka vzdělávání
Tel:  266 753 426
e-mail: t.dolezalova@nrzp.cz

Logo - Národní rada osob se zdravotním postižením