Pozvánka – Když slova nemluví

 

Dobrý den,

zdravíme vás z Cedru (Centra Kompre) a rádi bychom vás i vaše klienty pozvali na naše zážitkové, osvětově-zábavné odpoledne do Tyršových sadů, které jsme připravili proto, abychom ukázali kolemjdoucím i kolegům z jiných služeb, jak je možné obejít nebo nahradit obtíže v komunikaci tam, kde byla schopnost mluvené řeči z jakéhokoli důvodu zasažena (např. poškozením mozku po mrtvici, úraze, nehodě, onemocnění).

Naši pracovníci budou připraveni se zájemci diskutovat a předat jim základní informace o způsobech alternativní a augmentativní komunikace (AAK), ale především budete mít možnost se zábavnou formou s konkrétními technikami seznámit či si je alespoň prohlédnout z blízka. Po jednotlivých stanovištích můžete projít celou AAK stezku a vyzkoušet si např. prstovou abecedu, znakovou řeč nebo si chvíli lámat hlavu nad významem piktogramů.

Na myšlenku uspořádat tuto akci nás přivedli naši klienti – lidé se získaným poškozením mozku, resp. obtíže, se kterými se v běžném životě, díky problémům v komunikaci musí potýkat v běžném životě – od nákupu v obchodě přes cestování MHD až po návštěvu lékaře.

Bližší informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce. Děkujeme také za její eventuální šíření.

Budeme se těšit na případné setkání!

 

Bc. Linda Trpišovská

Vedoucí CENTRA KOMPRE

AAK hřiště pozvánka