Pozvánka 27.2. – 1. kulatý stůl rodičovských iniciativ

 

Zveme Vás na 1. kulatý stůl rodičovských iniciativ, který se uskuteční dne 27. února od 10:00 do 16:00 hodin v Praze 1, v Era svět, Jungmannovo náměstí 767. Akce je určená jednotlivým rodičům i zástupcům organizací. Účastníkům budou proplaceny náklady na cestovné či náklady na hlídání dětí.

1. kulatý stůl

přepis textu:

Pozvánka na 1. kulatý stůl rodičovských iniciativ

Datum konání: 27. 2. 2014 Místo konání: Era svět (kavárna), Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

Program
10.00 – 11.00 Uvítání, představení projektu, prezentace činnosti České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Nadace Open Society Fund Praha (Mgr. Klára Laurenčíková, Mgr. Karin Marques)
11.00 – 12.00 Vybrané právní aspekty ve vztahu ke vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zástupce Ligy lidských práv)
12.00 – 12.30 Představení projektu Férová škola (zástupce Ligy lidských práv)
12.30 – 13.30 Oběd 13.30 – 15.00 Diskuze se zástupkyněmi České školní inspekce Mgr. Vladislavou Coufalovou, ředitelkou odboru inspekční činnosti a Mgr. Marií Pickovou, ředitelkou odboru kanceláře úřadu
15.00 – 16.00 Diskuze se zástupci ČOSIV, OSF a Ligy lidských práv nad možnostmi užší spolupráce v oblasti prosazování zájmů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičů

Těšíme se na setkání s Vámi.

Lenka Felcmanová, Karin Marques, Hana Kubíková

Občerstvení je zajištěno, cestovné a náklady spojené se zajištěním hlídání dětí budou účastníkům uhrazeny.