Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji

 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. realizuje projekt s názvem Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu proběhla a stále probíhá řada aktivit, jejichž společným cílem je připravit uchazeče z řad lidí s těžkým zrakovým postižením na zaměstnání a pomoci k tomu, aby skutečně zaměstnání získali. Od začátku realizace projektu (červen 2012) do srpna 2013 se do projektu zapojilo 32 uživatelů, z nichž se podařilo osmi uživatelům získat zaměstnání.LogoTC

Uplatnění našli na různých pracovních pozicích – masér, telefonní operátor, pracovník v sociálních službách, pomocné práce v obchodě, administrativní pracovník pro příjem materiálu, pomocný pracovník při poskytování sociálních služeb a další. Uchazeče s těžkým zrakovým postižením zaměstnali – TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.;  Česká abilympijská asociace, o.s.; Nedcon Bohemia, s.r.o.; Mona Harmonie – Monika Gregušová; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, o.s.; Berenika, o.s.; Smartcore s.r.o.

I nadále je pozornost věnována tomu, aby se i dalším uživatelům podařilo získat zaměstnání. Do projektu se mohou zapojit lidé s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku žijící na území Pardubického kraje.

 Bc. Zuzana Dostálová, manažerka projektu
kontaktní telefon 466 500 615,  773 379 957