Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji

 

logo_esf

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. realizuje projekt s názvem Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu proběhla řada aktivit, jejichž společným cílem je připravit uchazeče z řad lidí s těžkým zrakovým postižením na zaměstnání a pomoci k tomu, aby skutečně zaměstnání získali. Od začátku realizace projektu (červen 2012) do prosince 2013 se do projektu zapojilo 33 uživatelů, z nichž se podařilo deseti uživatelům získat zaměstnání.

Uplatnění našli na různých pracovních pozicích – masér, telefonní operátor, pracovník v sociálních službách, pomocné práce v obchodě, administrativní pracovník pro příjem materiálu, pomocný pracovník při poskytování sociálních služeb, učitel hudby a další.

Realizace projektu se blíží do svého závěru. I nadále se na TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. mohou obrátit lidé s těžkým zrakovým postižením hledající zaměstnání, kdy po ukončení projektu budou pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. poskytovat poradenství v oblasti hledání zaměstnání v rámci služeb.

Bc. Zuzana Dostálová, manažerka projektu

 kontaktní telefon 466 500 615, 773 379 957