Pardubická dialýza se po stavebních úpravách opět otevírá pacientům se selháním ledvin

 

DS_Pardubice

V pondělí 1. února 2021 se pacienti s chronickým selháním ledvin vrátí na dialyzační středisko Fresenius NephroCare v prostorách Pardubické nemocnice, kde probíhaly posledních několik měsíců stavební úpravy dialyzačního sálu. Pacienti museli během této doby podstupovat léčbu v ostatních dialyzačních střediscích v Pardubickém kraji.

Důvodem úprav byla především potřeba modernizovat dialyzační sál a nevyhovující technický stav prostor. Nově nabídne středisko nejen moderní dialyzační sál, ale také lepší zázemí pro personál. Ti se dočkali také klimatizace, která jim zpříjemní čas strávený na dialýze v letních měsících.

„V současné době máme v péči dialyzačního střediska 85 pacientů.  V ambulanci máme registrováno více než 650 pacientů,“ říká MUDr. Roman Štilec, Ph.D., primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Pardubicích, a dodává: „Provedené úpravy pro nás byly velmi důležité vzhledem k potřebě zajistit moderní a příjemné prostředí pro naše pacienty i zaměstnance.“

Dialyzační středisko v Pardubicích bylo otevřeno v roce 1994. O pět let později jej pod svá křídla převzal stávající provozovatel – společnost Fresenius Medical Care, a středisko se tak stalo součástí mezinárodní sítě NephroCare.