Nominujte na letošní ročník ceny Duhové křídlo, pouze do konce května

 

Vážení přátelé,

již jen do konce května můžete podávat nominace do  6. ročníku ceny Duhové křídlo – nejvyššího ocenění Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením Pk v sociální oblasti. Touto cestou můžete ocenit záslužnou práci svých kolegů, či vyjádřit své poděkování lidem, kteří Vám byli nějak nápomocní.  Těšíme se na Vaše návrhy.

 

Cena je udělována v následujících kategoriích:

kategorie I. – Profesionál,

kategorie II. – Dobrovolník/Filantrop,

kategorie III. –  Poskytovatel sociálních služeb

kategorie IV. – Zvláštní cena poroty za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Fyzické i právnické osoby mohou podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz . Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz . V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na  výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu 2018.

Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce zakončena slavnostním předáváním cen  dne 26. září 2018 od 15:00 hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.

V příloze zasíláme informační leták a  aktuální nominační formulář vč. řádu ceny. Fotogalerii a video z loňského předávání cen naleznete na www.duhovekridlo.cz .

 

Více informací rádi poskytneme. Těšíme se na Vaši spolupráci a účast!

letak_duhovekridlo18a