Nevšední Den otevřených dveří

 

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. uspořádalo 5.11.2020 nevšední Den otevřených dveří, který se z důvodu koronavirové pandemie uskutečnil online. Zajímavostí je, že dveře Střediska zůstanou „otevřeny“ až do konce roku 2020. Můžete jej totiž zhlédnout prostřednictvím videoukázek na odkaze, který naleznete na webových stránkách www.ranapece-pce.cz v sekci „Aktuálně“.

Lze se podívat, jak může probíhat konzultace při poskytování služby raná péče, jaké stimulační, didaktické, kompenzační a rehabilitační pomůcky mohou využívat poradkyně rané péče na podporu vývoje dětí například předčasně narozených, s nerovnoměrným vývojem, tělesným, mentálním i kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. poskytuje službu raná péče na území celého Pardubického kraje více než 18 let a pomohlo již stovkám rodin, které se ocitly v neplánované a složité situaci spojené s narozením dítěte se specifickými potřebami.