Naučme se žít zdravě

 

Naučit se zdravému životnímu stylu mohou nyní klienti pardubického střediska organizace Péče o duševní zdraví díky osvědčenému Programu pro dobré zdraví, který startuje 12. dubna 2018.

Program pro dobré zdraví probíhá na adrese střediska, Bělehradská 389, Pardubice, každý čtvrtek v odpoledních hodinách a je koncipován celkem do deseti setkání s kapacitou deset osob. Jedná se o skupinový edukační program, jehož úkolem je zlepšení celkového životního stylu, zdravotního stavu a udržení motivace ke zlepšení stravovacích návyků u lidí trpících duševní nemocí. Základní body a struktura byly převzaty ze zahraničí. V zemích jako je Irsko, Velká Británie nebo Německo, obdobné programy fungují již řadu let a jsou mezi klienty velmi oblíbené.

Pardubické středisko program realizuje již podruhé pro jeho velmi kladné klientské ohlasy. Reaguje na časté starosti lidí s duševním onemocněním, kterými jsou právě špatné stravovací návyky, nedostatek tělesné aktivity, ztráta motivace, sociální izolace, kouření atd.

Program je rozdělen do dvou bloků, jeden na téma výživa a zdravý životní styl, druhý je o cvičení a udržování fyzické kondice. V bloku o výživě a zdravém životním stylu se klient dozví, jak vypadá vyvážená a pestrá strava, jak je důležité dodržovat pitný režim a jak jíst uvážlivě i při omezeném finančním rozpočtu. Jedna lekce bude navíc speciálně věnována  prevenci tělesných onemocnění. „Máme v plánu navštívit s klienty například obchod se zdravou výživou a poradit jim, jaké suroviny je vhodné nakupovat a jak z nich poté připravit zdravé a chutné pokrmy. Zkoušet budeme například přípravu zdravých svačin,“ sdělila garantka programu Lenka Chaloupková o chystaných praktických aktivitách. Ukázky zdravého vaření budou probíhat za podpory Charity, která organizaci poskytne potraviny z potravinové banky. Druhý blok je věnován převážně praktickým ukázkám nejrůznějších cviků na protažení a posílení celého těla, které jsou doplňovány teorií o správných postupech cvičení. Jedna lekce bude probíhat ve spolupráci s Katedrou tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice v univerzitní tělocvičně, kde si klienti budou moci vyzkoušet pod odborným dohledem lektorů například cvičení na míči.

Též v prvním běhu v roce 2015 byly do programu zapojeny další instituce, tehdy se jednalo o tým zdravotních sester z denního stacionáře psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice. Zapojení dalších institucí a organizací z Pardubic je vždy velmi přínosné a nápomocné, jejich pomoc je zapotřebí náležitě ocenit a poděkovat za ni. Děkujeme!

Klub-Pohoda-letak-A4.indd