Národní fond OZP realizuje projekt „Pracovní tržiště“

 

Ředitelka NFOZP, Zdeňka Štěpánková, informovala, že projekt je spuštěn a „Pracovní tržiště“ funguje. T. č. jsou v pracovním tržišti zaregistrování zaměstnavatelé z Prahy a postupně se bude síť zaměstnavatelů rozšiřovat na celou Českou republiku.

Vyjádření předsedkyně správní rady NFOZP, Lenky Kohoutové.

„Pracovní tržiště – jde o vznik prostředí pro setkání se zájemci o práci, lidí z řad osob se zdravotním postižením a zaměstnavatelů, kteří chtějí zaměstnat člověka s handicapem.

Vytváříme bezpečný prostor, kde si zájemce o práci vyplní dle návodných otázek formulář (celý portál je záměrně postaven jako zcela intuitivní prostředí). Zájemce do formuláře uvede, co umí, jaké má vzdělání a jaký handicap, popřípadě, jaké při práci používá kompenzační pomůcky.

Na straně druhé nabídku práce vyplňuje i zaměstnavatel, který popíše, o jaké pracovní místo jde, zda je možný částečný pracovní úvazek, zda je pracoviště bezbariérové či jak je uzpůsobeno pro OZP.

Zaměstnavatel s předstihem ví, že potenciální zaměstnanec je OZP a jaké podmínky potřebuje, aby mohl dobře vykonávat svou práci.

Do poslední chvíle jsou data OOZP anonymizována (jméno, kontakt, bydliště). Oblast, kde se nachází jeden i druhý aktér je v podobě kraje. Až když dá osoba se zdravotním postižením svolení s odkrytím všech osobních údajů, teprve pak je to možné.

Pracovní tržiště v sobě ponese ještě poradnu pracovně právní, poradnu jak na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na co nezapomenout při specifikaci pracovního místa. V neposlední řadě dluhovou poradnu.

V plánu máme návodná videa a další možná rozšíření. Nicméně jednotlivé aktivity budeme nabalovat postupně.

Jde o projekt, který vznikl ze soukromých grantových finančních prostředků. Hlavním partnerem projektu je Hospodářská komora hlavního města Prahy.

 

Webové odkazy:

www.nfozp.cz

www.pracepostizenych.cz

www.srdcervaci.cz

 

1_Leták_Pracovní_tržiště_NFOZP_zaměstnanci_ÚP

2_Leták_Pracovní_tržiště_NFOZP_zaměstnavatelé

3_Leták_Pracovní_tržiště_NFOZP_uchazeči_o_zaměstnání