Moderní v každé době

 

Móda. Je tak iluzorní a pomíjivá, ale zároveň schopná ovlivnit názory a vědomí celých národů a snad i celou historickou epochu. Co je dnes považováno za módní a prestižní, se zítra může proměnit ve zbytečné a nepřijatelné. A nejde jen o materiální věci.

 Dokonce i samotný význam slova móda mluví sám za sebe. Móda (z fr. mode, které vzniklo z latinského modus – míra, vzhled, způsob, pravidlo, předpis) představuje dočasné dominance určitého stylu v určité oblasti života či kultury.

 Úzké módní stereotypy, které ovlivňují formování naší osobnosti, podvědomě vstřebáváme a ukládáme už od dětství. I v dospělosti si to stěží uvědomujeme, netušíme, že myslíme a jednáme podle naočkovaného programu, i když se ve skutečnosti tento program příčí naší přirozenosti. Ale na druhou stranu – my jsme lidé a mnoho věcí v životě záleží jen na nás. My sami toho můžeme spoustu změnit, sami ovlivňujeme to, jak budeme vnímat okolní svět a realitu.

 Dnes je módní materiální bohatství, vysoký sociální status, prestižní postavení a bydlení ve vyhlášené městské čtvrti. Ale pokud se nad tím zamyslíte hlouběji, stává se člověk opravdu šťastnějším jenom proto, že vlastní a hromadí tyto módní atributy „opravdového štěstí“? Váždyť většinu svého života, tedy tolik drahocenného času, věnuje tomu, aby všeho tohoto dosáhl.

 Vlivem vnějších podnětů lidská podstata nemůže získat svoji celistvost. Proto na podvědomé úrovni člověk vždy zůstává nespokojený a se svoji hromadou psychologických problémů… Život letí rychle a zdánlivě důležité hodnoty se mění také poměrně rychle. A tato nespokojenost se sebou nese zklamání, nesplněné naděje a vlastní iluze, které nakonec jenom posiluji vnitřní neklid a pocit nesmyslnosti existence. Vše, co se zdálo na začátku tak důležité s časem ztrácí svůj význam a přeměňuje se v prach a nepotřebné haraburdí minulosti. Každý člověk se s ohledem na minulý život snaží ocenit svůj život a uklidnit sám sebe, že roky neprožil zbytečně. Proč? Protože nehledě na krásné výmluvy a všechny události, zůstává stejně nespokojený – vždyť vnitřní život byl prázdný. Veškeré síly utratil na vnější činnosti a na vnitřních se ani nesnažil pracovat. A nakonec všechno vnější bylo jako fata morgana, oslepilo ho svou vidinou a zmizelo v temnotě.

 V dnešní nestabilní a dynamické době si mnoho lidí začalo pokládat otázky typu: Žijeme správně? Jaké cíle si stanovujeme a čeho chceme v životě dosáhnout? Jaké hodnoty řídí naše každodenní rozhodování? Vždyť když dosáhneme jednoho cíle, hned chceme dostat ještě něco lepšího, chceme mít nad svým bližním navrch. A tak to pokračuje donekonečna. Ale člověk i přesto zůstává nespokojený s tím, že nemůže dosáhnout na přehnané ambice svého ega. Proto se pak cítí tolik nešťastný.

 Ale v životě jsou důležitější hodnoty, které by měly řídit naše každodenní rozhodování – například slušnost a kultura. Snadno to pochopíte, když si uděláte jednoduchý experiment. Zkuste prožít alespoň jeden den svého života v souladu s vašimi nejlepšími vlastnostmi tak, abyste byli v tom nejlepším emočním rozpoložení, jak se říká, prožít den podle svého svědomí. Jen se snažte chovat upřímně a s plným nasazením. A pak si všimnete, že i lidé kolem vás se začínají c ovat jinak. Protože každý cítí tu otevřenost, upřímnost a dobrosrdečnost. Každý rád uslyší dobré slovo a bude si vážit laskavého chování, jenom o tom nemluví nebo se stydí a neumí to říct.

 Když jednou uvidíte tento obrovský rozdíl ve vnímání světa, rozdíl v komunikaci a vztazích s druhými, začnete si intuitivně uvědomovat, že tak to má být, že tak je to správně. A je tomu skutečně tak, protože kulturní a morální hodnoty jsou nadčasové a moderní v každé době.

 Publikováno se souhlasem www.polahoda.cz – pozitivní noviny do každé rodiny