Mikulášská besídka trochu jinak

 

IMG-20211127-WA0003

Již druhým rokem, vzhledem k epidemiologické situaci, se uskutečnila Mikulášská besídka pro děti s handicapem pořádaná Střediskem rané péče v Pardubicích o.p.s. trochu jinak, tedy terénní formou.

Letos vyjela k dětem nejdříve dvě Mikulášská auta v plánovaném termínu Mikulášské besídky dne 27.11.2021, kdy Mikulášové společně s anděly a čertíkem rozvezli 19 Mikulášských balíčků přímo do klientských rodin služby raná péče ze zasněženého Pardubického kraje. Dalších 101 balíčků bylo rozvezeno v následujících dnech 8 terénními pracovnicemi postupně do i nejvzdálenějších klientských rodin. V rámci netradiční besídky některé z dětí překonaly ostych a řekly básničku či zazpívaly písničku, kterými potěšili i kolemjdoucí.

Nadšení dětí a jejich rodičů bylo nesmírné a mnohdy dojemné. Nicméně věříme, že v roce 2022 se uskuteční tradiční Mikulášská besídka přímo v sídle Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. s možností společného setkání a zajímavým doprovodným programem.