Kurz 27.2. – Specifika komunikace s hluchoslepými klienty

 

Název kurzu:     Specifika komunikace s hluchoslepými klienty

 

Číslo kurzu: 5514

LektorOta Pačesová

Datum: 27.2. 2014 v 9.00

Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 10 - 15

Akreditace MPSV ČR: 2011/0668 – PC/SP/PP

Cena: 1100 Kč

Cena pro členy NRZP ČR: 850 Kč

Místo konání kurzu: NRZP ČR, Partyzánská 7, Praha 7

 

Obsah kurzu:

-          terminologie a definice hluchoslepoty

-          stupně a typy kombinovaného postižení

-          formy komunikace

-          hlavní zásady a podmínky úspěšné komunikace

-          hlavní zásady a techniky správného doprovázení

-          kompenzační pomůcky

 

Profil absolventa:

-          orientuje se v oblasti terminologie, klasifikace a typologie souběžného postižení zraku a sluchu

-          umí charakterizovat komunikační systémy hluchoslepých osob

-          zná a respektuje specifika a základní zásady úspěšné komunikace s hluchoslepými klienty

-          má základní informace z oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu, umí použít techniku správného doprovázení hluchoslepých

-          má základní přehled o kompenzačních pomůckách pro hluchoslepé

 

Přihlášku na kurz můžete vyplnit na stránkách NRZP ČR

http://www.nrzp.cz/component/content/article/25/608-vzdelavaci-kurzy-pro-socialni-pracovniky-a-pracovniky-v-socialnich-sluzbach.html

anebo zaslat na emailovou adresu: t.dolezalova@nrzp.cz