Kurz 12.3. – Systém sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

 

Účastníci semináře budou seznámeni se zásadami, principy a účelem sociální služby, se systémem sociálních služeb ČR, který je vymezen zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.
V rámci semináře bude vysvětleno zaměření jednotlivých sociálních služeb a základní a fakultativní činnosti sociálních služeb. Část semináře bude věnována problematice dostačujících a nedostačujících finančních úhrad za poskytování sociálních služeb a smluvním vztahům. Účastníci semináře budou seznámeni s legislativními změnami v rámci systému sociálních služeb, které budou  účinné od roku 2014.

 

Název kurzu:     Systém sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Číslo kurzu: 5504

Lektor: Mgr. Monika Heczková

Datum: 12.3. 2014 v 9.00 h

Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 10 - 15

Akreditace MPSV ČR: 2011/0658 – PC/SP/PP

Cena: 1100 Kč

Cena pro členy NRZP ČR: 850 Kč

Místo konání kurzu: NRZP ČR, Partyzánská 7, Praha 7

 

Obsah kurzu:

-          legislativní úprava a definice základních pojmů

-          financování sociálních služeb

-          povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

-          smlouvy o poskytování sociálních služeb

-          klasifikace sociálních služeb

-          sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příklady poskytovatelů

 

Profil absolventa:

-          umí vysvětlit základní pojmy zákona o sociálních službách

-          zná náležitosti smluv o poskytování sociálních služeb

-          orientuje se v oblasti financování sociálních služeb

-          orientuje se v základní nabídce služeb z hlediska jednotlivých typů zdravotního postižení a je schopen uvést příklady poskytovatelů

 

Přihlášku na kurz můžete vyplnit na stránkách NRZP ČR

http://www.nrzp.cz/component/content/article/25/608-vzdelavaci-kurzy-pro-socialni-pracovniky-a-pracovniky-v-socialnich-sluzbach.html

anebo zaslat na emailovou adresu: t.dolezalova@nrzp.cz