Křest vozu pro ranou péči

 

 V neděli 9. 9. 2018, před tradiční podzimní plavbou lodí Arnošt z Pardubic klientů Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., proběhl křest vozu ŠKODA FABIA. Nový služební vůz, který budou pracovnice Střediska využívat pro zajištění terénní služby raná péče, pokřtil zástupce největšího dárce – společnosti STAPRO s.r.o. Ing. Michal Břeň, který mu popřál mu mnoho šťastných kilometrů pro dobrou věc a dal mu příhodné jméno Bělásek. Nový pomocník na čtyřech kolech byl zakoupen také díky Sbírce splněných přání skupiny UNIPETROL, finanční podpoře Lions Clubu Pardubice, Statutárního města Pardubice – ÚMO II a všem dalším dárcům.

Křest vozu SRP 09 2018

Hlavním posláním Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. je podpora vývoje dítěte raného věku, tedy od narození do 7 let, s ohroženým nebo nerovnoměrným vývojem, s tělesným či mentálním postižením, s poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením. Pracovníci Střediska za 16 let jeho existence pomohli už více než 500 rodinám z Pardubického kraje. A díky novému vozu bude cesta za dětmi domů dostupnější.