Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022-2026

 

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je strategický dokument Pardubického kraje. Cílem dokumentu je podporovat a rozvíjet významné oblasti života osob se zdravotním postižením. Jedná se zejména o oblast osvěty; přístupnosti staveb; dopravy a informací; vzdělávání a školství; zdraví a zdravotní péče; zaměstnávání; volnočasové aktivity – kultura, cestovní ruch a sport; a oblast sociálních věcí. V případě Vašeho zájmu je na stránkách Pardubického kraje: https://www.pardubickykraj.cz/krajsky-plan-vyrovnavani-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim, zveřejněn stávající dokument – Krajský plán na období let 2019-2021, včetně souhrnných hodnotících zpráv za rok 2019, 2020. Stávající Krajský plán na období let 2019-2021 má platnost do 31. 12. 2021. V současné době probíhá sběr podnětů k tvorbě nového dokumentu, Krajského plánu na další a delší období 2022 až 2026. Pokud byste měli zájem podílet se na tvorbě nového dokumentu, můžete své podněty zaslat buď formou vyplněného dotazníku (viz níže v příloze) či volnou formou, a zaslat je nejpozději do 30. 6. 2021 na e-mail: edita.mouckova@pardubickykraj.cz.