Komunitní centrum NOVÁ KŘIŽOVATKA v Pardubicích

 

Dne 29. 6. 2021 bude slavnostně otevřeno komunitní centrum NOVÁ KŘIŽOVATKA, které bude pomáhat lidem se zdravotním postižením v Pardubickém kraji v nově rekonstruovaných prostorách v ulici K Blahobytu 1763 v Pardubicích. Budou zde poskytovat sociální služby dvě organizace. KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR s právní poradnou.

První impuls ke vzniku komunitního centra byl nedostatek prostoru v KŘIŽOVATCE – HC pro poskytování sociálních služeb. Naší cílovou skupinou jsou lidí s tělesným nebo kombinovaným postižením. Bylo pro nás stále obtížnější plnit naše motto “Pomáháme vyjet správným směrem.” Každý klient má jiné potřeby a podle nich se odvíjí naše pomoc. To stále mění náš způsob poskytování sociálních služeb tak, aby mohli lidé s handicapem aktivně žít. Naše organizace jim již nebyla schopna z prostorových důvodů poskytnout služby v takovém rozsahu a kvalitě, v jaké je klienti potřebovali. Sociální rehabilitaci, kde probíhají nácviky soběstačnosti, jsme z prostorových důvodů nemohli dovybavovat novými pomůckami. V celodenní službě centru denních sužeb jsme naráželi na limit okamžité kapacity služby a klienti ji nemohli využívat v takovém rozsahu, v jakém ji potřebovali. Proto jsme se vrhli na několikaletou a pro nás neznámou cestu evropských dotací a celkové rekonstrukce budovy. Po několika kličkách, slepých uličkách a bludištích jsme úspěšně dorazili do cíle a přestěhovali sociální služby do nového. Probíhá horečné dovybavování cvičeben i centra denních služeb. Plánuje se nový Snoezelen…..

Nyní například pomůžeme Kamile, která je na vozíku, má zhoršenou motoriku rukou a těžkou oční vadu. Bydlela v menší obci nedaleko Pardubic, kde žila téměř bez kontaktu s okolím a byla odkázána na rodiče. Když k nám začala jezdit na cvičení, poznala lidi, kteří ji ukázali, že i s jejím postižením může být samostatná. To byl pro ni impuls k přestěhování do Pardubic. Dnes bydlí sama s dopomocí osobní asistentky. Bez pravidelných nácviků a tréninků v Křižovatce by to ale nešlo a její soběstačnost by klesala. Nyní se dočkala v NOVÉ KŘIŽOVATCE nácvikové kuchyňky. Bude trénovat přípravu jídla a jiné aktivity, které ji otevřou další možnosti, jak být co nejméně závislá na pomoci někoho jiného. Podobných příběhů se za naší organizací skrývá mnoho a každý od centra NOVÁ KŘIŽOVATKA očekává jinou příležitost.

Přijďte se k nám 29.6.2021 podívat a vyzkoušet si sportovní aktivity pro lidi s tělesným postižením. Bude na Vás čekat závěsný kuželník, möllky, minigolf a mnoho dalšího.

leták A6_Slavnostní otevření NK