Jak publikovat v Duhových Novinách

 

Duhové noviny jsou otevřeny všem zájemcům o publikování informací, zpráv, tiskových zpráv, reportáží, článků, pozvánek na akce, videí a fotografií z oblasti života osob se zdravotním postižením. Pro jednoduchost všem těmto formátům říkejme příspěvky.

Základní pravidla publikování na duhovenoviny.cz

 1. Veškeré příspěvky včetně všech podkladů musí být zaslány elektronicky na adresu redakce@duhovenoviny.cz
 2. Podklady musí splňovat technická pravidla pro daný formát příspěvku viz níže.
 3. Příspěvek bude zveřejněn v plném znění bez  redakčního zásahu.
 4. Zasláním příspěvku nevzniká nárok na jeho publikování (zveřejnění).

Technická pravidla pro příspěvek

 1. Textové podklady ve formátu txt, doc, docx, odt.
 2. Pozvánka na akci musí obsahovat text pozvánky, datum a čas, adresu a název místa konání.
 3. Obrázky ve formátu jpg, png.
 4. Videa uložena na youtube.com.

Tipy pro pozvánku na akci

 1. Pozvánku na akci nám pošlete s dostatečným předstihem.
 2. Název pozvánky musí zaujmout a první odstavec přesvědčit o atraktivitě akce.
 3. Ilustrační fotografie z toho jak akce proběhla minule, pomůže čtenáři udělat si obrázek o tom jak to bude vypadat tentokrát.

Výměna bannerů

banner_duhove_noviny

<a title=“Duhové noviny“ href=“http://www.duhovenoviny.cz“ target=“_blank“><img alt=“banner_duhove_noviny“ src=“http://www.duhovenoviny.cz/wp-content/uploads/2014/11/banner_duhove_noviny.png“ width=“150″ height=“90″ /></a>