Inkluze je stále živé téma

 

Dne 3. 3. 2020 se uskutečnilo rodičovské fórum „O inkluzi“. Organizátoři akce Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., a Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. překvapil velký zájem rodičů a živá diskuze na téma společné vzdělávání. Je dobře, že rodiče mají podporu organizací, které pomáhají při začleňování dětí do běžných mateřských i základních škol.

inkluze