Informace č.: 51 – 2017 (Informace o způsobu hlasování ve volbách do PSP ČR)

 

Vážení přátelé,
v odkazu pod textem Vám posílám informaci o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v říjnu letošního roku. Informaci jsme obdrželi od Ministerstva vnitra. Tyto materiály jsou vám k dispozici pro vaše další využití. Prosím, abyste si zvláště všimli odstavce, který popisuje možnost úpravy hlasovacích lístků u voličů, kteří mají tělesné nebo smyslové postižení a nemohou sami hlasovací lístek upravit. Těmto voličům může pomoci jiný volič, a to v prostoru, určeném pro úpravu hlasovacích lístků.

Vážení přátelé, prosím, abyste tuto informaci co nejvíce rozšířili. Pokud byste měli nějaké dotazy ke způsobu voleb, tak se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vaše dotazy bychom zprostředkovali na Ministerstvo vnitra.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

• Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PDF)
http://www.nrzp.cz/images/PDF/informace_o_zpusobu_hlasovani_ps_2017.pdf