I v Seniorcentru Svitavy se nadělovalo

 

106V úterý 5. prosince 2017 členky Country klubu „Srdíčko“ navštívily Seniorcentrum Svitavy, kde se svým programem „Staropražské písničky“ pobavily uživatele i zaměstnance. Ti si společně s nimi zazpívali známé písničky. Tanečky se líbily, protože každé vystoupení bylo odměněno potleskem. Další na programu byl „Čertí tanec“, kterým byl připomenut zvyk, kdy chodí nadělovat Mikuláš. Ani my jsme nepřišly s prázdnou. Každý uživatel dostal ponožky s dárečkem a uháčkovaného andílka. Tyto dárky připravily členky Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami ve Svitavách.

Závěrem proběhla beseda se zaměstnanci Seniorcentra, kdy nám bylo zodpovězeno na všechny dotazy.

Ladislava Morkesová

064