Galavečer vzdal hold lidem i firmám se srdcem na dlani

 

Pardubice – Na slavnostním Galavečeru v Kongresovém centru OC Atrium Palác Pardubice získaly tento týden ocenění nejlepší počiny z kategorie dobrovolník, nezisková organizace a společensky odpovědná firma.

Neziskové organizace představují nezastupitelnou roli v demokratické společnosti. I když jsou někdy vnímány s negativní konotací zejména kvůli zprávám některých médií, tak tento Galavečer je jasným poselstvím toho, kolik potřebné práce vykonávají pro druhé, a to zcela dobrovolně a v řadě případů bez nároku na odměnu,“ zhodnotila pozitivní přínos neziskovek senátorka Miluše Horská a dodala: „Galavečer byl setkánímsrdíčkových“ lidí, kterých si velmi vážím a cením si jejich práce.“

Velmi si vážím spolupráce neziskového sektoru, Pardubického kraje a společensky odpovědných firem, protože v našem regionu je zcela mimořádná. Jeden z nejúspěšnějších počinů, korunující tuto spolupráci, představuje projekt Burzy filantropie. Ta přináší skvělý příklad propojení všech tří sektorů – neziskového, komerčního a veřejného,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor a s oprávněnou hrdostí dodal: „Díky smysluplným projektům neziskovek, podpořených v Burze filantropie, se podařilo v našem regionu uskutečnit již přes 300 projektů v celkové hodnotě přesahující 10 milionů korun, a to za osm let konání burz.“

Dobrovolníci

Dobrovolníci jsou lidí, kteří věnují svůj čas a energii ve prospěch druhých zcela nezištně a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Ocenění na Galavečeru převzali Marie Bíbrová, Božena Hladká, Emily Kramná, Jaroslav Skalický, Pavel Špaček, Lubomír Šula, Petra Těšitelová, Viktor Votava a Zdena Vrbová. Pro speciální ocenění vystoupili na pódium ještě Katka Dostrašilová, Jiří Jiránek a Marie Karásková. „Všichni z oceněných dobrovolníků si zaslouží náš obdiv,“ konstatovala Jana Machová z pořádající Koalice nevládek Pardubicka. „Například Marie Karásková působí jakodobrovolnice „babička“. Stala se nedílnou součástí Mateřské školy Duha – Popovice, Staré Čívice, kam pravidelně dochází
a předává dětem hravou formou zkušenosti z oblasti chemie a učí děti i jednoduché chemické pokusy. Děti se na babičku „Marušku“ vždy velmi těší
.“ Potěšitelné je, že dobrovolnictví láká stále více mladé lidi. Příkladem toho je Pavel Špaček, který nezištně pomáhá s doučováním dětí ze sociálně slabších rodin a zapojuje se pravidelně i do velkých akcí pro veřejnost.

Neziskovky

Letošní rok se dostalo pocty v podobě ocenění za dlouholetou nebo mimořádnou činnost deseti neziskovým organizacím. Pro sedm z nich je společné, že se věnují dětem nebo rodinám s dětmi v podobě poskytování služeb, rozvojových aktivit nebo vzdělávání.  Patří k nim DaR – centrum pro dítě a rodinu, Ekocentrum Skřítek, Charita dětem, Charita Moravská Třebová, Loly Růža, Radost Pardubice a Sluníčko – Centrum pro rodinu. Za dlouholetý přínos v rozvoji dobrovolnické činnosti bylo oceněno Dobrovolnické centrum Hlinsko, FOKUS Vysočina.

Pro ocenění za pořádání volnočasových aktivit spojených s informačně osvětovou činností pro seniory si přišli zástupci Spolku Hurá na výlet. Desátou oceněnou organizací se stal spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje. Tereza Všetečková, místopředsedkyně spolku, na pódiu poznamenala: „Vytváříme zázemí a podporujeme v podnikání ženy a maminky na mateřské dovolené. Pomáháme jim budovat jejich vlastní značky, předáváme zkušenosti, síťujeme.“ V kategorii neziskovek byla navíc udělena i tři speciální ocenění.

Společensky odpovědná firma

Ocenění si na pódiu převzali zástupci firem, které podporují společensky odpovědné podnikání
v regionu: Beehappy, Kiktextil a Non-Food, NEDCON Bohemia, OEZ, REHAU Automotive, STAPRO, VHOS, VVS Verměřovice a Restaurace na Cibulce.
Speciální ocenění získala navíc SOLEA CZ výrobní družstvo, za zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Program večera, který moderovala Jolana Voldánová, zpříjemnily pěvecké vystoupení Chlapeckého sboru BONIFANTES a krátké filmy dokumentující principy, poslání a přínosy Burzy filantropie
a dobrovolnictví v Pardubickém kraji. Organizátory akce byly Koalice nevládek Pardubicka, Pardubický kraj, Europe Direct Pardubice a Rytmus Východní Čechy .

galavecer_dobrovolniku