Elektřina z živých rostlin

 

Na konci roku 2014 se v Hamburku rozsvítilo více než 300 LED svítilen. Elektřina potřebná k jejich rozsvícení byla vyrobena novou technologií, která využívá energii živých rostlin!

Již dlouhou dobu mnozí badatelé přemýšleli o možnostech hledání alternativních způsobů výroby energie, protože si uvědomovali, že jednoho dne budou nerostné suroviny nakonec vyčerpány.

Konstantin Ciolkovský v roce 1928 řekl:

„Jen naše nevědomost nás vede k používání fosilních paliv. “

Lidstvo používalo alternativní zdroje energie mnohem dříve, než dnešní civilizace. Již starověcí Sumerové znali elektřinu. To potvrzuje i unikátní „Bagdádská baterie“, která se nachází v Národním muzeu v Iráku a byla objevena nedaleko Bagdádu archeologem Wilhelmem Königem.

„Bagdádská baterie” je malá nádoba s hlíny, která má jakousi asfaltovou zátku, železný drát a je pokryta kovem podobným olovu. Ve vnitřní části nádoby je měděný válec, na jehož dně je smola. Vědci se domnívají, že pro získání energie se nádoba plnila hroznovou šťávou nebo octem sloužícími jako elektrolyt.

Výzkum v oblasti výroby energie z rostlin

Studie o získávání energie z rostlin a vedlejších produktů fotosyntézy jsou v současné době prováděny vědci v mnoha zemích.

Těmito studii se zabývali i biochemik Dr. Paolo Bombelli a botanik Dennis Ross, kterým se podařilo za pomoci „mechové desky“ zajistit energii pro rádio (zdroj).

„Způsob přerušení fotosyntézy u rostlin umožňuje zachytit elektrony, které rostliny uvolňují během fotosyntézy“ říká ve svém článku profesor vysoké školy inženýrství Ramaraja Ramasamy.

Zapálit svítilny v Hamburku se podařilo díky studiím nizozemské firmy Plant-e, která se již dlouhou dobu zabývá zkoumáním přírody a pozorováním různých přírodních procesů. Experti z Plant-e byli přesvědčeni, že v přírodě existuje potenciální energie, která může být použita ve prospěch lidstva. A dokázali jí najít ve vedlejších produktech fotosyntézy probíhajících v rostlinách.

Ředitel a spoluzakladatel firmy Plant-e Marjolein Helder se domnívá, že tato technologie bude revoluční. S pomocí živých rostlin se mohou nejen vyrábět čisté, nové „zelené” energie, ale je také možné generovat tuto energii ve velkém množství pro zabezpečení požadovaných potřeb na celém světě!

Jak se získává energie z rostlin?

Technologie je založena na využití vedlejších produktů fotosyntézy vodních rostlin rostoucích ve speciálních propojených plastových nádobách. Rostliny při fotosyntéze přeměňují sluneční záření, vodu a vzduch v cukr, jehož část používají pro svůj růst a zbytek je posílán zpět do země. Rozložením nepoužitý cukr uvolňuje elektrony a protony. Následně můžeme sbírat elektřinu ponořením elektrody do půdy. Tak z 1m zahrady můžete dostat až 28 kilowatthodin za rok!

Společnost Plant-e plánuje pokračovat ve výrobě energie prostřednictvím mokřadů. Za tímto účelem chtějí inženýři vést vodorovné potrubí například pod povrchem bažiny, močálu, delty řek, či rýžových polí. Proces získávání energie je podobný tomu, který probíhá při sběru elektrické energie z vodních rostlin.

Specialisté této společnosti již vyvinuli prototyp systému. Ředitel Plant-e – Marjolein Helder věří, že se za 3-5 let podaří tento projekt vypracovat a zároveň realizovat.

Lidstvo je na pokraji globálních změn. Vědci předpovídají, že v příštích 20 až 30 letech bude moci celý svět přejít na alternativní, čisté zdroje energie, které se dají samostatně instalovat a budou bezpečné pro životní prostředí.

Hledání alternativních ekologických a bezpečných zdrojů energie dostupné každému člověku je v současné situaci jistě důležité (více čtěte ve zprávě „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení těchto problémů“). Studie tohoto druhu zasáhnou i další vědní oblastí, díky čemu bude lidstvo v blízké budoucnosti moci volně využívat energii ve prospěch celé planety.

Olga Černá

účastníce MSH AllatRa