Dobrovolnictví – fenomén dnešní doby

 

60566215_648403442251031_6840616535715741696_nTématu vzniku regionálních dobrovolnických center a aktuálním trendům v rozvoji dobrovolnictví na celostátní i krajské úrovni se věnovala dnešní konference nesoucí název Profesionalizace dobrovolnictví v regionech – Pardubický kraj. „Dobrovolnictví spojuje myšlenky mezilidské pomoci a podporuje rozvoj života v regionech. Dobrovolníkům přináší dobrý pocit smyslu jejich práce, potřebným vrací úsměv na tvář,“ uvedl v odpoledním bloku radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

Dobrovolníci zlepšují svět. Věnují svůj čas a energii druhým lidem, a to bez očekávání odměny. Pomáhají například v nemocnicích, domovech seniorů, organizují tábory pro děti, doučují sociálně slabší děti, sází stromy, starají se o ohrožená zvířata. Velkou část aktivit věnují také organizaci kulturních a sportovních akcí, můžeme se s nimi setkat i při mimořádných událostech. Nejčastěji se zapojují do činností neziskových organizací. Jejich aktivity pomáhají organizovat a profesionalizovat dobrovolnická centra.

V České republice je v současnosti akreditováno podle zákona o dobrovolnické službě cca 150 organizací pracujících s dobrovolníky na přibližně 250 projektů/programů,“ zmínila ve své prezentaci Nataša Diatková z Ministerstva vnitra. K myšlence vzniku a fungování regionálních dobrovolnických center dodala: „Na pilotní podporu regionálních dobrovolnických center připravujeme vyhlášení veřejné zakázky jako část projektu ESF Rozvoj dobrovolnictví v ČR.“ Cílem této podpory by mělo být posílení finanční stabilizace center.

60580455_2419774284740999_78033177741885440_n

V Pardubickém kraji vyvíjí aktivní činnost již 15 dobrovolnických center. Posláním je zejména nábor dobrovolníků, jejich vysílání do přijímacích organizací a péče o ně. „Práci dobrovolnických center v našem kraji vnímám jako velmi potřebnou,“ doplnil na závěr krajský radní Pavel Šotola.

Konferenci na Krajském úřadu Pardubického kraje uspořádal Pardubický kraj, Koalice nevládek Pardubicka, z.s. a Národní asociace dobrovolnictví, z.s.