Dobrovolníci ze skupiny ORLEN Unipetrol pomáhali

 

Dobrovolníci ze skupiny ORLEN Unipetrol již popáté pomáhali Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. v rámci tradičních Dobrovolnických dnů.

Dne 2. 6. 2022 dvanáct zaměstnanců vytvořilo více než 100 didaktických pomůcek, které budou využívány klienty služby raná péče z celého Pardubického kraje. Tyto pomůcky budou sloužit k podpoře vývoje dětí od narození do 7 let s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra i ohroženým vývojem (např. dětem nedonošeným).

Muži i ženy, zejména z pardubické firmy PARAMO, také malovali, natírali a uklízeli prostory Střediska, aby zlepšili pracovní prostředí zaměstnanců i prostory určené pro přímou práci s klienty.

Dobrovolníci, kteří pomáhali ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s., měli jedinečnou možnost strávit pracovní den mimo své standardní pracoviště v neziskové organizaci. Při této příležitosti se seznámili blíže s její činností i zázemím.

Skupina UNIPETROL a její zaměstnanci dlouhodobě podporují činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. V rámci programu Splněná přání poskytli Středisku v předchozích letech významné finanční prostředky na zakoupení nových didaktických a speciálních pomůcek i na pořízeních nových služebních vozů pro zajištění terénní služby raná péče.

Za spolupráci a podporu velmi děkujeme.

DD 2022