Dobročinnost a filantropie v Pardubickém kraji mají své hrdiny

 

Pardubice – 5. prosince 2019

Společenský přínos a konkrétní dobročinné počiny neziskových organizací, společensky odpovědných firem a dobrovolníků za rok 2019 v Pardubickém kraji budou oceněny na slavnostním Galavečeru v Kongresovém centru OC Atrium Palác Pardubice již v pondělí 9. prosince 2019.

Oceňování mimořádných počinů a přínosných aktivit dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem, kteří přispívají k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji, má již svou devítiletou tradici. Letos nám přišlo 162 návrhů na nominace za všechny tři kategorie oceňovaných,“ s potěšením konstatuje radní Pardubického kraje Pavel Šotola a dodává: „V kraji narůstá rok od roku počet společensky odpovědných firem i počet dobrovolníků, kteří svůj čas a energii věnují nezištné pomoci potřebným. Filantropie a dobrovolnictví mají své hrdiny, za nimiž stojí krásné příběhy pomoci druhým.“ Skutečnost, že občanům České republiky je dobročinnost vlastní, dokládá i aktuální průzkum agentury Ipsos Czech Republic, který uvádí, že 87 procent naší společnosti pokládá za důležité pomáhat potřebným.

Na pondělním slavnostním Galavečeru převezme ocenění 10 dobrovolníků, 10 neziskových organizací a 10 společensky odpovědných firem z Pardubického kraje, které vybrala z navržených nominací výběrová komise. Kromě tradičního počtu oceněných v těchto třech kategoriích bude uděleno navíc několik mimořádných ocenění.

Chci moc poděkovat neziskovým organizacím v našem kraji. Jejich činnost je naprosto nezastupitelná. Neziskový sektor u nás v kraji ukazuje, že je důležitou součástí ekonomického i politického prostředí. Oceňuji aktivity neziskovek, jejich pomoc ve všech oblastech lidského života, dobrou vůli a úsilí pomáhat,“ uvádí místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská.

Oceňování dobročinnosti, pomoci a filantropie pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem. Slavnostním Galavečerem, který začíná v 17 hodin, provede oblíbená moderátorka Jolana Voldánová. Program večera zpestří pěvecké vystoupení chlapeckého pěveckého sboru BONIFANTES.