Diskriminace kvůli zdravotním postižením?

 

Paní Zdeňka je po obrně, trpí spasmatem končetin. Při přijímacím pohovoru na místo administrativní pracovnice ji odmítli, protože by prý práci kvůli zdravotnímu postižení nezvládla. Nikdo se jí neptal na to, co umí, jaké má zkušenosti. Paní Zdeňka to považovala za jasnou diskriminaci kvůli svému zdravotnímu stavu a v těchto dnech se obrací s žalobou k soudu.

Pro určení, zda je osoba se zdravotním postižením v konkrétní situaci vystavena diskriminaci, doporučujeme položit si otázku „Jednalo by se v této situaci s osobou bez zdravotního postižení odlišně?“ vysvětluje Radka Svatošová, vedoucí pardubické poradny pro osoby se zdravotním postižením.“Pokud by se jednalo odlišně, vzniká podezření na diskriminaci.“

V podobných případech, jako je případ paní Zdeňky, se lidé mohou obrátit na Poradnu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro Pardubický kraj, která 4 dny v týdnu poskytuje své služby klientům se zdravotním postižením a seniorům.Ti mohou své problémy konzultovat se dvěma poradci, se dvěma právníky a s psychoterapeutem.  Poradna nabízí pomoc při již zmíněné diskriminaci, dále při řešení obtížných sociálních situací, při hledání vhodných sociálních služeb, při sepisování žádostí, odvolání a právních dokumentů.

Dva dny v týdnu pracovníci poradny poskytují dluhové poradenství a pomáhají klientům ve finanční tísni. Poradna je rovněž zapojena do projektu na pomoc obětem trestných činů.

Sídlo Poradny NRZP ČR pro Pardubický kraj naleznete v objektu domu pro seniory v ul. Erno Košťála 1013 na pardubickém sídlišti Dubina. Poradnu můžete navštívit v těchto otvíracích hodinách: Po + St 8:00 – 12:00 hod.  a 13:00-17:00 hod., Út + Čt 9:00 – 12:00 hod. Bezplatné konzultace s právníky jsou z důvodu velkého zájmu klientů možné až po předchozím objednání osobně nebo na tel. 466 952 423. Držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P v poradně zdarma obdrží tzv. euroklíče, které jim usnadní přístup na veřejná sociální zařízení, plošiny apod.

Radka Svatošová

Radka Svatošová, vedoucí Poradny NRZP ČR pro Pardubický kraj