Diskotéka s Pavlem Cejnarem

 

DSC_08797. června 2017 pořádal Domov pod Kuňkou, organizace poskytující pobytové sociální služby mentálně postiženým osobám, již V. ročník zábavného odpoledne s názvem „Diskotéka s Pavlem Cejnarem“. Akce se zúčastnilo více než 120 uživatelů z celkem 11 zařízení sociálních služeb, poskytujících péči o osoby s mentálním postižením, z různých koutů Pardubického a Královéhradeckého kraje. Známý rozhlasový a televizní moderátor Pavel Cejnar opět dokázal pobavit, rozesmát a řádně rozhýbat všechny přítomné. Toto již tradiční setkání si získalo značnou popularitu u všech zúčastněných a to nejen díky jejich zájmu o nevšední zážitky, ale mimo jiné i pro pohostinnost, které se jim, zejména díky sponzorským příspěvkům a práce zaměstnanců Domova pod Kuňkou, dostává.

Jsme nesmírně rádi, že se úsilí organizátorů vyplácí, o čemž svědčí jak četná slova díků všech zúčastněných, tak zájem dalších, které, bohužel, nemůžeme z kapacitních důvodů uspokojit. Všichni odjížděli unaveni tancem, zároveň však povzbuzení dobrou náladou a úžasným kulturním zážitkem. Na dotazy při odjezdu zúčastněných nezbývalo, než unisono odpovědět: „Ano, příští rok určitě zase. Těšíme se!“

Bc. Jaroslav Brenner, manažer kvality
Domov pod Kuňkou, Ráby