Děti lyžují s ranou péčí

 

Každé dítě, tedy i dítě s handicapem, má nárok prožívat volný čas dle svých představ – chce-li lyžovat, proč mu to neumožnit. A právě proto Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. uspořádalo již druhé setkání v Hlinsku v Čechách, kdy se rodiny s dětmi s handicapem seznámily s možnostmi lyžování – s dopomocí, na monoski či biski.

Největší pozornost byla věnována lyžování na monoski, což je lyžařská pomůcka, která se skládá ze speciální sedačky – tzv. skořepiny, která je upevněna ke speciální lyži. Velikost sedačky a druh lyže se přizpůsobuje lyžaři a lyžařskému terénu. Jízdu na monoski handicapovaní lyžaři ovládají tzv. stabilizátory, které si můžeme představit jako vrchní část francouzské hole, která končí krátkou lyžičkou.

Lyžování na biski je určeno osobám s těžším tělesným postižením, které sjíždějí sjezdovky s pomocí asistenta a na rozdíl od monosti se skládá ze dvou speciálních lyží. I tuto formu lyžování si mohli účastníci osvojit v průběhu báječného nedělního dne na horách.

Zpětná vazba od rodičů celou atmosféru a význam setkání dokresluje: „Máme dítě s dětskou mozkovou obrnou a donedávna jsme netušili, že si může zalyžovat celá naše rodina. Syn si přivezl z akce v Hlinsku diplom „Za zdolání zasněžených kopců“ a skvělý pocit, že to zvládl. Měl možnost vyzkoušet si nácvik jízdy na lyžích, ale i na monoski. A my mohli zapomenout na větu: “Tohle nemůžeš, máš nemocné nožičky.“ Radost ze  společného zážitku jsme měli všichni. Díky.“

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., které akci zorganizovalo, již jedenáct let pomáhá rodinám dětí ve věku 0-7 let s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození), s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením z Pardubického kraje. Středisko nabízí odborné konzultace přímo v rodinách, půjčování stimulačních, didaktických a kompenzačních pomůcek, pomoc při výběru předškolního zařízení, sociálně-právní poradenství, zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami atd. V roce 2013 podpořilo vývoj 121 dětí s handicapem.

Lyžování s ranou péčí