Denní stacionář MIREA 10 let pomáhá lidem s mentálním postižením zvládat nároky každodenního života