Cena Wernera von Siemense: Ocenění za překonání překážek při studiu

 

Oceněný: Ondřej Mach, 22 let

Univerzita: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra Technologie a řízení dopravy, obor Technologie a řízení dopravních systémů

Jaké překážky Ondřej překonává?

Mach.Ondřej_UPaOndřej trpí velmi vzácným onemocněním, Robertsovým syndromem. Tato choroba postihuje svalovou i kosterní soustavu, vyznačuje se prenatálním zpomalením v důsledku narušeného buněčného dělení, což způsobuje deformace rukou i nohou. Na jeho zdravotní stav má také významný vliv porucha termoregulace tělesné teploty a snížená srážlivost krve.

Ondřej je trvale upoután na elektrický invalidní vozík, který sám ovládá. V osobním životě potřebuje pomoc svých blízkých, při studiu se neobejde bez asistenta. Velmi důležitý je pro Ondřeje odpočinek, a to i během dne. Na dopravní fakultě má proto zařízenou relaxační místnost, která je uzpůsobena jeho potřebám.

Studium je pro Ondřeje extrémně náročné, protože ne všechny učebny jsou bezbariérové a také se musí přesouvat mezi jednotlivými budovami kampusu. Při plánování výuky a přesunů proto využívá svých znalostí a dovedností v oblasti logistiky.

Vedle prostorových bariér překonává Ondřej každý den i překážky psychické. Akademickým pracovníkům svými studijními výsledky dokázal, že jeho postižení nemá vliv na studijní výsledky a vypořádal se tak s předsudky, které vůči němu někteří měli. Pracuje na tom, aby se vyrovnal i se zkušeností s šikanou.

 

Co se Ondřejovi podařilo?

Ondřej v současné době studuje ve třetím ročníku Dopravní fakulty Jana Pernera na Univerzitě Pardubice. Svůj obor si vybral cíleně, jeho vysněným budoucím povoláním je práce dispečera u hasičského záchranného sboru.

Vedle studia Ondřej mnoha způsoby pomáhá ostatním:

  • Na univerzitě se aktivně účastní Dnů otevřených dveří a Nocí vědců, organizuje sbírky k oslavě památek významných osobností regionu (Jan Perner, Jan Kašpar).

  • Pravidelně pořádá besedy o svém životě a pomáhá tak bořit bariéry mezi handicapovanými a ostatními studenty. Aktivně spolupracuje na odstraňování bariér, v rámci projektu ESPRO svými zkušenostmi přispívá ke vzdělávání univerzitních pracovníků, kteří se studenty se speciálními potřebami pracují.

  • Městu Pardubice pomáhá jako dobrovolník při organizaci sportovně – kulturních akcí (Olympijský park, Sportovní park Na Špici).

  • Působí jako dobrovolník Řádu maltézských rytířů, mimo jiné v roli fotografa společenských a charitativních akcí.

Velkým úspěchem je pro Ondřeje získání řidičského oprávnění. Nejenže se naučil řídit speciálně upravený automobil, ale sám si zorganizoval sbírku, aby si speciální auto mohl koupit.

Jaké má Ondřej plány do budoucna?

Ondřej chce být především užitečný společnosti a pomáhat těm, kdo pomoc potřebují. Udělá všechno pro to, aby se jednou stal dispečerem hasičů, ale pokud to nevyjde, má i záložní plány, protože obor dopravy, který studuje, je opravdu široký. Zajímá jej řešení nestandardních situací v dopravě, zkušenosti v této oblasti by rád uplatnil například jako logistik spediční firmy nebo na dispečinku taxislužby. Prioritou však zůstává dokončení studií na Pardubické univerzitě.

Citace Ondřej Mach, vítěz Ceny Wernera von Siemense v kategorii překonávání překážek:

Vítězství mě mile a opravdu hodně překvapilo, moc si ocenění vážím. Nečekal jsem, že bych mohl v konkurenci ostatních nominovaných uspět. Cena Wernera von Siemense je pro mě důležitou zpětnou vazbou, vzhledem k mému životnímu postoji, aktivitám a cílům.“

Díky ocenění jsem si uvědomil, že každý člověk má své místo ve společnosti.“

Poslední dobou si všímám velkého posunu v přístupu veřejnosti k lidem s hendikepem. Tyto změny lze sledovat nejen při pohybu ve veřejných prostorách, ale také při konkrétních jednáních a přístupu jednotlivců. Také podpora je čím dál lepší a kvalitnější.“

unnamedr