Bojovnice za práva osob se zdravotním postižením navštívila Prahu

 

Naše neformální setkání se uskutečnilo dne 9. února 2018. Setkal jsem se s držitelkou alternativní Nobelovy ceny za práva osob se zdravotním postižením z Etiopie, paní Yetnebersh Nigussie. To díky pozvánce od organizace Světlo pro svět. Já jsem jako neslyšícím a ona je nevidomá. Při komunikaci nám asistovali dva tlumočníci, jeden z/do AJ a ČJ a druhý z/do ČJ a českého znakového jazyka. Diskutovalo se půl hodiny, a to o dvouleté implementaci Udržitelnosti a jejích cílů a systému OSN, pro agendu SDG´s. Jak funguje institucionální mechanismus v Etiopii. Paní Nigussie to vyjádřila tak, že tato Udržitelnost je spíše kosmetický program, a to nestačí. Aktéři musí veřejně spolupracovat, hlavně mladí se zdravotním postižením, včetně neslyšících. Přicházet se zpětnou vazbu na Udržitelnost a jejich potřeby v rámci rozvojových cílů. Důležitá je síťová společenská spolupráce, jak zdravotně postižených, tak neslyšících. To je jejím přáním. Sama upřímně připomněla, že v Etiopii existuje asociace neslyšících skoro padesát let, až do současné doby se jim říkávalo „staré čepice“. Tyto organizace je potřeba institucionálně propojit s nevládními organizacemi, aby společnými silami usilovaly o organizaci na úrovni státu.

První zleva pan Schinko, ředitel organizace Světlo pro svět, uprostřed paní Nigussie vedle pana Lupoměského, ředitele organizace Neslyšící s nadějí.

První zleva p. Schinko, ředitel org. Světlo pro svět, uprostřed p. Nigussie vedle p. Lupoměského, ředitele org. Neslyšící s nadějí


Měl jsem svůj příspěvek věnovaný tématu globálního vzdělávání v oblasti zdravotně postižených s ohledem na různá postižení. Například v případě neslyšících dětí má šanci na vzdělání 2% dětí z rozvojových zemí včetně Etiopie. Znakový jazyk by měl být do osnov vzdělávacích programů zanesen s důrazem na záruku dodržení lidských práv, konkrétně těch jazykových. Jak vypadá fungování systému vzdělávání pro neslyšící děti v Etiopii? Reagovala na to, že by děti se zdravotně postižením, včetně neslyšících měli integrovat, samozřejmě řešit komunikaci s pomocí prstové abecedy. Například sesterská organizace Světla pro svět koordinovala úspěšně projekty inkluze neslyšících v Jižním Súdánu a také v Kambodži.

 

Kdo je paní Yetnebersh Nigussie?

Více v odkazu: https://en.wikipedia.org/wiki/Yetnebersh_Nigussie