mezinárodní projekt EUROKLÍČ

 

mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“. Asociace krajů ČRposkytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu na území ČR.

Dlouhodobým cílem projektu

je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že: a) budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“,
b) osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální „euroklíče“,
c) prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou„euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
d) seniorům a osob. krátkodobě zdr. indisponovaným budou„euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách
(např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Jednotná databáze

Účast v projektu EUROKLÍČ zapojí každého provozovatele, který si nechá na bezbariérová sociální a technická kompenzační zařízení nainstalovat „eurozámky“, do jednotné elektronické databáze veřejně přístupných zařízení přátelských pro lidi se sníženou schopností pohybu, s možností budoucího využití prostřednictvím satelitních navigačních systémů. V zahraničí má databáze významný vliv na plánování tras pro osoby se sníženou schopností pohybu a významně přispěje i k rozvoji cestovního ruchu v jednotlivých krajích ČR. Zahraniční regiony, v nichž jsou veřejně přístupné budovy osazeny „eurozámky“, jsou pro zmíněnou cílovou skupinu turisticky mnohem atraktivnější. Projekt rovněž odstraňuje nejistotu a řadu psychologických bariér a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se sníženou schopností pohybu v každodenním životě. Zavedení projektu EUROKLÍČ zpřístupní sociální a technická kompenzační zařízení lidem, pro něž jsou určena a zabrání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, bezdomovci, prostitutkami apod.).

Financování projektu

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vychází vstříc osobám se sníženou schopností pohybu a provozovatelům veřejně přístupných objektů, v nichž se dotčená zařízení nacházejí. K usnadnění realizace tohoto systémového projektu se snaží zajistit finanční prostředky na nákup a distribuci „euroklíčů“ a nákup a montáž „eurozámků“ z evropských strukturálních fondů, veřejných rozpočtů, nadačních, sponzorských a jiných zdrojů.

Organizace a PR tvář projektu

1) Záštitu projektu EUROKLÍČ poskytla Asociace krajů ČR.
2) Českými patrony projektu jsou herec Jan Potměšil a bývalý prvoligový hokejista se zkušeností z NHL Tomáš Zelenka.
3) Nositelem a realizátorem projektu je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci se Sítí mateřských center.
4) Manažerem projektu je Evropský institut pro udržitelný rozvoj, o.s.

Pozvání k účasti v projektu EUROKLÍČ

Jestliže jste se rozhodli k aktivní účasti v projektu EUROKLÍČ, v rubrice „Jak získat Eurozámek“ najdete dva přihlašovací formuláře,
které Vám na požádání můžeme zaslat i elektronicky:
- „Příslib o spolupráci v rámci projektu EUROKLÍČ“
- „Příloha k příslibu o spolupráci v rámci projektu EUROKLÍČ“
Prosíme o jejich vyplnění, vytištění, podepsání, orazítkování a zaslání poštou ve čtyřech vyhotoveních na níže uvedenou adresu Evropského institutu pro udržitelný rozvoj, o.s. Jedno podepsané vyhotovení Vám vrátíme zpět.

Chcete být vidět na prezentačních materiálech projektu EUROKLÍČ?

Zašlete prosím elektronicky v tiskovém rozlišení následující podklady:
- foto Vašeho představitele,
- Vaše logo,
- krátký text o Vás a o Vaší účasti v projektu EUROKLÍČ.

O partnerech, účastnících a sponzorech projektu jsme připraveni adekvátním způsobem informovat veřejnost v našich tiskovinách, na internetových stránkách, při tiskových konferencích, či jiným dohodnutým způsobem. O mediálním partnerství za účelem veřejné prezentace projektu vyjednáváme také s významnými sdělovacími prostředky.