20.6.19 – Tamtamová Zahradní slavnost pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením v Pardubicích