Pozvánka na konferenci

 

Reg.č. CZ.1.04/5.1./77.00203

Termín: 17. prosince 2013
Místo konání: PARK HOTEL Praha, Veletržní 20, 170 00 Praha 7

9:00 – 9:30 prezence účastníků, káva

9:30 – 10:00 Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR – Současná situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR. Jak funguje obhajoba práv OZP v ČR. Setkáváme se s diskriminací v zaměstnávání OZP?

10:00 – 10:30 Odvysílání spotů z kampaně „Stop diskriminace OZP na trhu práce“
Příspěvky herců ze spotů:
Martin Zach, Kamila Koncová, Václav Hroník, Lukáš Langmajer

10:30 – 11:15 PhDr. Leoš Spáčil, předseda Jihomoravské krajské rady NRZP ČR -  Podpora zaměstnávání OZP z pohledu státu. Aktuální změny v legislativě.

11:15 – 11:30 Mgr. Patrik Rücker, koordinátor veřejné zakázky k projektu PREGNET
„Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“.Aktuální vývoj pracovní rehabilitace v ČR

11:30 – 11.45 Mgr. Jitka Králová, zástupkyně ředitele Mateřské školy, základní školy a střední školy pro neslyšící, Holečkova, Praha 5 – Uplatnění neslyšících studentů na trhu práce.

11.45 – 12.00  Mgr. Zdeňka Šrámková, nezávislá konzultantka – Situace v zaměstnávání OZP ve Švédsku.

12.00 – 12.30 Diskuse a závěr konference – Mgr. Václav  Krása

12:30 Oběd

Konferenci pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením. Přihlášky zasílejte na adresu b.miskovska@nrzp.cz do 11. 12. 2013
Konference je zdarma. Občerstvení formou rautu zajištěno. Změna programu vyhrazena.