Tichý svět blízkých sousedů

 

25. 10. 2017
IMG_0906V letošním roce poprvé Neslyšící s nadějí v Praze koordinují třídenní akci pod projektem Tichý svět blízkých sousedů v rámci Česko-polského fóra, jejímž cílem je výměna zkušeností v oblasti sluchově postižených. Financování poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a spoluúčast jsme získali pomocí nadačních grantů. První bod programu ve středu 25. 10. bude diskuze u kulatého stolu na dvě témata: nejprve se budeme zabývat sociální politikou v oblasti tlumočení a to v souvislosti se zajištěním základních lidských práv, zejména hledání sociálního vyrovnání se s osobami sluchově postiženými v obou státech. Dalším tématem bude diskuse o situaci ve vzdělávání a konkrétně inkluzivní vzdělávací program pro sluchově postižené. Hladký průběh debaty u kulatého stolu bude zajištěn tlumočníkem a též přepisem mluveného slova na projekci na plátno. Diskuze se zúčastní zástupce Svazu neslyšících Polska a také dvě studentky z Varšavské univerzity, ústavu lingvistiky, oddělení znakového jazyka. Po akci položí redaktorka z Fóra několik otázek v přímém rozhovoru s ředitelem Neslyšících s nadějí Romanem Lupoměským. V průběhu odpoledne půjde ředitel spolu se zástupci Polska do Tichého světa na diskusi s lektorem znakového jazyka a ukázku „minikurzu“ znakového jazyka.

26. 10. 2017
Druhý den proběhne konference organizovaná ve spolupráci s Polským  institutem v Praze, kde během dopoledne vystoupí šest přednášejících hostů s tématy z oblasti vzdělávání a oblasti sociální. Cílem konference je šířit u veřejnosti problematiku sluchově postižených. Na konferenci jsou pozváni hosté ze zainteresovaných resortů a také veřejnost, příkladem jsou důležití hosté z ministerstva školství, zahraničních věcí a kanceláře ochránce lidských práv.  Konferenci bude moderovat Roman Lupoměský a k dispozici budou překladatelské služby pro neslyšící. Každý z panelistů ukáže svoje zkušenosti z dané oblasti, jak žijí a vzdělávají se občané sluchově postižení v ČR a v Polsku. Důležitými partnery konference jsou společnosti O2, Čez a České Lesy.

27. 10. 2017
IMG_0860Třetí den akce Tichý svět blízkých sousedů proběhly dvě hodinové přednášky organizované Neslyšícími s nadějí spolu s Filozofickou fakultou UK, oborem čeština v komunikaci neslyšících. Za delegáty z Varšavské univerzity vystoupila sociolingvistka k tématu sociologický korpus v oblasti neslyšících. Její přednáška zajímavě reportovala o problematice, které čelí neslyšící v životě, tlumočení atd. Akce se zúčastnilo skoro 35 studentů tohoto oboru.  Simultánní tlumočníci zvládli dva náročné hodinové překlady z/do českého znakového jazyka, češtiny, polštiny a polského znakového jazyka. Fotky z akce jsou uloženy na našich stránkách pod projektem Tichý svět blízkých sousedů, na levé straně v sekci Fotogalerie. Během poledne bylo přeloženo pozvání našich delegátů spolu s polskými hosty na ambasádu Polské republiky v Praze, z důvodu neočekávaného pozvání paní velvyslankyně spolu s jinými velvyslanci na Pražský hrad. Schůzku ochotně odložila na druhou hodinu, bohužel polští delegáti se jí nemohli zúčastnit z důvodu odjezdu jejich vlaku. S nesmírnou lítostí museli tedy setkání s paní velvyslankyní zrušit.

Podrobný program naleznete na www.neslysicisnadeji.org

Roman Lupoměský