Spolu se domluvíme

 

Rehabilitační pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením

Společný prožitek při muzikoterapeutických setkáních. Rozvoj komunikace, slovní a znakové zásoby. Kreativní tvoření pro všechny členy rodiny. Samostatné programy pro děti s Křemílkem a Vochomůrkou, besedy pro rodiče a další aktivity. To vše nabízel čtyřdenní pobyt pro rodiny s dětmi, realizovaný Centrem pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. za finančního podpory společnosti FOXCONN s. r. o.

Tamtam pobyt pro rodiny s detmi 032019_foto4Téměř patnáct rodin přijíždělo na pobyt s očekáváním prohloubení vztahů v rodině, podpory komunikace slovní i znakové, získání nových námětů na společnou činnost s dětmi a sdílení zkušeností s dalšími rodinami, z nichž jeden ze členů má sluchové nebo kombinované postižení.

Jednotlivé aktivity nabitého denního harmonogramu vycházely nejen z přání a potřeb rodičů i dětí ve věku tří až dvanáct let, ale hlavně ze zkušeností poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, jedné ze služeb Tamtamu v Pardubicích (dále jen SAS), která se ujala příprav a realizace celého pobytu. Hned první den byla po úvodní informační schůzce připravena beseda pro rodiče na téma „Rodina s dítětem se sluchovým postižením – je stejná nebo jiná než ostatní rodiny?“ Děti mezitím vyposlechly pohádku tlumočenou do znakového jazyka a zapojily se do seznamovacích her.

V dalších dnech sestával dopolední program z bubenické dílny pod vedením pana Davida Andrše, setkání s muzikoterapeutickou pohádku s Mgr. Markétou Havlovou a kreativního tvoření pod vedením pracovnic SAS (enkaustika a ozdoby z korálků). Pestrobarevný 3D domeček plný přání a snů představoval výsledek společného zážitkového dopoledne – Místo, kde je nám dobře s Mgr. Leonou Pejcharovou a Mgr. Marínou Štibrányiovou.

Tamtam_rehabilitacni pobyt pro rodiny s detmi 032019 foto2Odpolední čas byl vyhrazen interaktivnímu seznámení se zásadami komunikace s osobami se sluchovým postižením. Rodiče si spolu se svými dětmi rozšiřovali znakovou a slovní zásobu, procvičili si prstovou abecedu, schopnost odezírání či neverbální komunikaci. Veškeré nově nabyté znalosti si následně ověřili v komunikační olympiádě. Do plnění jednotlivých úkolů se všichni vrhli nanejvýš svědomitě a zodpovědně.

Večery sestávaly z besed s neslyšícími a z rodičovských skupin pod vedením psychoterapeutky Mgr. Svetlany Pokorné-Vrablecové. Děti, které vydržely vzhůru, měly i v čase od 20 do 22 hodin samostatný program. Zdá se to až neuvěřitelné, ale za těch pár dní se stihla i krátká exkurze v přilehlé sklárně, někteří rodiče si našli čas také na využití hotelového wellness a malou procházku po okolí. Slavnostního zakončení se ujalo divadlo Theatr Ludem. „Odjíždíme nabytí informacemi, s novými zážitky a s novými kamarády.“ „Tyto pobyty jsou opravdu SUPER a měly by se konat opakovaně!“ Velmi pozitivní zpětné vazby od rodin ukazují na smysluplnost a přínos podobně koncipovaných aktivit. Budeme doufat, že pobyt „Spolu se domluvíme“ nebyl jedinou akcí tohoto druhu. Těšíme se na další setkání!

Romana Procházková

Tamtam_rehabilitacni pobyt pro rodiny_032019 foto1