Společné aktivity posilují vztahy

 

Sociální pracovníci Péče o duševní zdraví ze střediska Hradec Králové pořádají pravidelné akce pro klienty. Nabízí lidem s duševní nemocí možnost strávit den neobvyklým způsobem, setkat se s lidmi s podobným osudem, prožít společné zážitky a navázat nová přátelství.

Pořádání společenských aktivit je jedna z forem poskytované služby sociální rehabilitace. Cílem je zlepšování komunikačních dovedností klientů a schopnosti snadněji se vypořádat s běžnými životními situacemi. Pracovníci se snaží vymýšlet akce různého typu, klienti si tak mohou vybrat aktivitu, která je zajímá.

autorské čtení básní

Jednou z aktivit jsou společné výlety. Například na jaře klienti navštívili Obří akvárium, kde viděli krmení exotických ryb potápěčem. Každoročně také společně vyráží na vánoční trhy, kde si užívají předvánoční atmosféru. Ani letošní rok nebude výjimkou a všichni se na společný prožitek z Vánoc těší.

Další společenskou aktivitou, kterou pracovníci pro klienty vytváří, dokonce již třetím rokem, je Bazárek. Prostory hradeckého střediska se na jeden den vždy promění ve velký trh s oblečením získaným od veřejnosti. Klienti si zde mohou zdarma vybrat cokoli jim padne do oka, zároveň si posedět a popovídat u kávy s ostatními. Letos Bazárek zařadili pracovníci do programu Týdnů pro duševní zdraví a připravili k němu další doprovodný program. Klienti mohli přijít na autorské čtení básní Kryštofa Kocoura a prohlédnout si výstavu mladého, talentovaného výtvarníka Jana Novotného. „Výstava měla samé pozitivní ohlasy. Všichni mi děkovali, vyjadřovali se k mému talentu a motivovali k další tvorbě. Jejich hodnocení si vážím. Výtvarná tvorba mě naplňuje, je pro mě  vlastní terapií, dialogem mezi obrázky a lidmi,“ říká autor výstavy.

Veškeré vytvářené aktivity mají velice pozitivní ohlas. Spokojenost klientů se odráží především ve vysokém zájmu o společné akce. Průměrná návštěvnost jednotlivých aktivit je 10 klientů. Pan Richard o aktivitách říká: „Čas od času je dobré někam vyrazit, zažít a vidět něco nového. Při setkání s ostatními je mi dobře, užijeme si zábavu a popovídáme si.“

Pro řadu lidí, které postihla vážná duševní nemoc, je velmi důležité poznat další osoby se stejným onemocněním. Na akcích je příležitost navázat vztahy, sdělit si své zkušenosti, dozvědět se nové informace. Také se odreagovat, užít si den jinak, zažít něco neobvyklého. „Lidé s duševním onemocněním často nemají možnost užít si běžných společenských aktivit. Problémem je stránka finanční, ale i komunikační. Na akcích mezi sebou klienti utužují vztahy a vznikají dokonce nová přátelství, která jsou velmi důležitá, “ říká Mgr. Romana Slezáková, sociální pracovnice PDZ.