Ochutnejte svařák v Klášterní!

 

Máte už dost předvánočního shonu? Nemůžete sehnat Ježíška, aby vám pomohl s vánočními dárky? Zapomeňte na chvíli na stresy a běsy spojené s přípravami nejočekávanějších svátků v roce a přijďte ochutnat Svařák v Klášterní!

Tuto akci pořádá ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 15 do 19 hodin Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, jež už čtvrtstoletí vzdělává a poskytuje komplexní péči dětem a mladým lidem se zdravotním postižením. Uskuteční se v bývalé budově kláštera, v pardubické Klášterní ulici čp. 52, kterou škola SVÍTÁNÍ odkoupila v roce 2015 od Magistrátu města Pardubic.

„V současné době zde připravujeme nové multifunkční centrum. Má sloužit nejen jako hlavní sídlo naší školy, která v současné době v Pardubicích obývá tři budovy. V přízemí vznikne vzdělávací, kulturní a společenské centrum. V plánu jsou rovněž speciální učebny pro technické a umělecké obory. Bývalý klášter navíc získá novorenesanční kabát,“ uvedla ředitelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská. Ta je rovněž 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky.

„V nové budově chceme poskytovat základní a střední vzdělávání pro žáky s hendikepem, navazující služby a různé druhy terapií. Současně tu máme v plánu připravovat naše klienty a jejich rodiče pro trh práce a pořádat kulturní, společenské a vzdělávací akce,“ řekla zástupkyně ředitelky školy SVÍTÁNÍ Markéta Hujerová.

Na akci Svařák v Klášterní vás čekají komentované prohlídky interiéru, odhalení nových informačních tabulí a také slavnostní zahájení sbírky na opravu střechy. Nebude chybět ani občerstvení včetně svařáku a jiných horkých nápojů.

Součástí programu bude též prezentace výrobků žáků a klientů školy SVÍTÁNÍ i sociálního podniku Léthó, který zaměstnává absolventy školy SVÍTÁNÍ.

K dokreslení sváteční nálady poslouží i stylová hudba.